уул уурхайн машины сэлбэгийн жагсаалтыг зөөлөн эхлүүлэх