нойтон бөмбөрийн төрлийн соронзон төмрийн тусгаарлагч