datang суперкритик нуман хаалга бүхий цахилгаан станцын барилгын ажил