цементийн үйлдвэрлэлийн зориулалттай хуурамч ган бөмбөлөг