бутлах нэгжийн хүдрийн торгуулийн зохион байгуулалт