шувууны тэжээлийн үйлдвэрүүд нь алжирын өртөгтэй байдаг