Алжир улсад сүрэл үрэл хийх үйлдвэрлэлийн бүрэн иж бүрэн шугам