хүдрийн ашигт малтмалын ашигт малтмал боловсруулах үйлдвэр