кальцийн карбонат технологийн процесс ба тоног төхөөрөмжийн үйлдвэр