чулуу бутлах байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ